SLÆDEPATRULJEN  SIRIUS

Patruljens operationsområde er den ubeboede del af Nord- og Østgrønlands kyst, fra Liverpool land på Østkysten til Nares strædet på Nordkysten.

Denne kyst er en skærgårdskyst med smalle og vidtforgrenede fjorde, der skærer sig dybt ind i landet. Landskabet veksler mellem nøgne fjelde og stenede dale.

At Grønland er så stort, at hvis vi lægger nordspidsen ved Skagen vil den sydlige del ligge syd for Sahara's ørken, anskueliggjorde, at Grønland er verdens største ø.

Det og meget mere om den Grønlandske natur blev vi orienteret om af tidligere seniorsergent Ebbe Korsgaard Pedersen, der sidst i 1950'erne var hyret ved Siriuspatruljen, inden han begyndte et meget spændende foredrag ledsaget af mange flotte lysbilleder om de barske, storslåede og farefulde opgaver Siriuspatruljen udfører, for at håndhæve Danmarks suverænitet på Grønland.

I vort program tirsdag den 20. januar 2009 blev vi bjergtaget af de smukke billeder fra sejlturen langs langs Grønland med kæmpe store isbjerge, så flotte og hvide, så man ikke fatter det kan være rigtigt. Vi så hvordan hundespandene arbejdede. Vi så patruljens teltlejre. Deres dagligdag med at smelte sne til kaffe og madlavning. Vi så der blev skudt bøfler, så der var kød til både personel og hunde. Der blev fanget rigtig mange laks, som om sommeren blev tørret, så de havde lang holdbarhed til perioder, hvor havet var frosset til is. Foder til både hunde og mennesker. Laksene har et højt fedtindhold, som er nødvendigt for at klare de fysiske krav til både hunde og personel.

Et slædehold, to mand og et spand hunde kan være på slæderejse i op til fire måneder, hvorunder de måske kun møder andre mennesker en enkelt gang.

På en slæderejse tilbagelægges strækninger, som fra Skage til Tunis.

Kun én gang om året kommer der forsyningsskib til Sirius. Derudover kan post kun modtages og sendes enkelte gange i årets løb. Radiobreve kan dog sendes og modtages hele året.
I sommermånederne flyves der forplejning ud til de øde steder og der bygges depoter - men det sker at isbjørnene kommer først og at et depot er raseret.

Ebbe Korsgaard Pedersen gav alle en rigtig god og spændende eftermiddag.

Vi fik en levende indsigt i de forhold siriuspatruljen arbejder under og nødvendigheden i at Danmark fastholder suveræniteten på Grønland. Og ikke mindst de barske naturforhold, der hersker på verdens største Ø.