Medlemskab:

Foreningen er åben for alle pensionister og efterlønsmodtagere  i Rønde og omegn,
samt andre med interesse for foreningen.

Medlemskabet er personligt og koster p.t.125 kr. årligt.

Da vi er medlem i sammenslutningen "Danske Seniorer", som søger støtte fra tipsmidlerne,
skal fødselsdato registreres ved indmeldelse.

Medlemmerne får tilsendt  "SeniorBladet" som udgives 6 gange årligt af Danske Seniorer.
Et rigtig godt blad med artikler, som relaterer til pensionisternes hverdag.

Ønskes medlemskab kontakt formanden eller én fra bestyrelsen, så vil vi hurtigt oprette medlemskab.

Venlig hilsen
Bestyrelsen