Med pensionistforeningen på løvspringstur til

Lille Vildmosecentret den 13. maj 2009.

 

Efter opsamling i Thorsager, Rostved og Rønde bød formanden velkommen til 50 morgenfriske deltagere.

 

Vi kørte i et dejligt forårsvejr ad smukke veje via Randes, Hadsund og Als. Herfra langs østkysten med sommerhuse, smukke haver gennem Øster Hurup, hvor der blev holdt kaffepause med velsmurte friske rundstykker. Efter pausen fortsatte vi over Dokkedal til Lille Vildmose, som er en af de største højmoser i Europa.

Efter ankomst til Lille Vildmosecentret, som er et levende formidlingscenter og som synliggør vildmosens natur og kulturværdier, havde vi ca. en time til at bese centret i.

Der var montre med snoge, hugorme og små mosemus. TV skærme fortalte om dyr og fugleliv i mosen og ved tryk på en knap hørtes fuglelyde og dyrenes puslen i skov og krat. Vibens fløjt og gæssenes skræppen, rigtig flot lavet og fortalt. Et stykke gulv var lavet, som mose og når vi gik på det, gyngede det, så vi, som for mange år siden har prøvet at gå i en tørvemose, kunne nikke genkendende til dette. Én gennemgang i centret var for de fleste for lidt, så tiden, til vi skulle spise, gik meget hurtigt.

 

Kl. 12 mødtes alle så i Kaffé og restaurant Soldug, som er integreret i naturcentret. Restauranten er forholdsvis ny og ”kromanden” var ikke vant til så mange gæster på én gang, faktisk var det først anden gang, han havde så mange til spisning. Vi fik svinekam stegt som vildt og hjemmelavet is og selvfølgelig var der vildmosekartofler til. En rigtig lækker middag. Kromanden var en farverig person, som fortalte vittige ting, alt imens han øste maden op. Efter at vi havde spist, fortalte han historien ”Kun en moder”. En sørgelig historie, men da vi var i vildmosen passede historien godt til situationen.

Efter middagen mødtes vi igen ved bussen. Vor guide var kommet og jeg skal love for, at han kunne fortælle og vise os vildmosens fauna. Vi skiftevis kørte og gik rundt i hele området. En tur som varede 2½ time.

 

For mere end 1500 år siden startede dannelsen af højmosen i Lille Vildmosen, der visse steder består af op til 6 meter tykke tørvelag, dannet at tørvemos (sphagnum).

I 1760’erne udtørres tre søer og højmosen var da vokset til 6000 hektar.

Der blev bygget en gård i mosen ved navn Vildmosegård, med henblik på yderligere kultivering af højmosen. I dag er Tofte Mose bevaret som oprindelig højmose.

Mod nord er bevaret en naturskov, der siden 1933 har fungeret som græsningsskov. I alt er der 400 krondyr af den oprindelige jyske stamme. Dyrene opretholder den oprindelige naturskov, som en artsrig græsningsskov og siden 1926 har ca. 150 vildsvin desuden præget det indhegnede skov og slettelandskab. Efter 1983 har Lille Vildmose været omfattet af international beskyttelse, som fuglebeskyttet område.

 

I mosens centrale dele udvindes fortsat tørvesmuld (sphagnum) til brug som pottemuld, o.l., som vi bruger i vore haver. Vi så de store arealer, hvor maskiner river tørvejorden op så den tørres. Herefter suger store tankvogne smuldet op og kører det til fabrikken, hvor det lægges i store bunker, inden det så blandes og kommes i poser og sække.

I dag har Aage V. Jensens fonde erhvervet store arealer, med henblik på langsigtet naturbevaring. Der er udlagt stier og gangbroer og udsigtspladser, så besøgende kan gå ind i mosen, se dyrene og søerne.

 

Turen rundt i mosen var en uforglemmelig smuk tur og sammen med en fantastisk god guide blev det en stor og spændende oplevelse.

 

Inden vi kørte fra Lille Vildmose kom syv traner flyvende; et fantastisk flot syn med disse store fugle i luften. Vi kan kun sige tak til guiden, vor forening og De graa Busser for en dejlig løvspringstur. 

tekst: Kirsten Kristiansen
foto: Poul Rs. Poulsen
 

p.s. til orientering: Spagnum staves normalt uden "ph",
men sphagnumplanten, som danner mosset, som bliver til mosen staves med "ph".

>>> tilbage til forsiden <<<