Løvspringstur til Rindsholm Kro

 

Den 20. maj gik vores løvspringstur til Rindsholm Kro. Med opsamlings start kl. 9,30 gik turen mod Randers, forbi Tange Sø med lysegrønne træer og blomstrende gyvel og gennem Dollerup Bakker. Utroligt at der i vores lille land kan findes en sådan natur.


Vi gjorde holdt ved Hald Sø, et enestående naturfænomen. Denne sø er 3,3 km lang og med en dybde på 31 m, er den kun overgået af Fure Sø på Sjælland. Hvert sekund forsynes søen med 1000 l koldt klart vand fra mange små og store kilder.

 

I dag har Skov- og Naturstyrelsen gjort forsøg med iltning af søen.

Ved hjælp af slanger og dyser sendes ilt til søen. Fra hele Europa kommer natur- og miljøfolk for at studere dette eksempel på natur- og miljø genopretningsprojekt.

 

Efter pausen gik turen videre til Rindsholm Kro, hvor de stegte ål ventede på os; og rigtigt: ”Vi fik alle de ål, vi kunne spise.”  Ved kaffen kom kromanden og fortalte om slægten på kroen, som stammede fra år 1315. Kroen er et levende museum. Hver krostue har sin egen historie at fortælle og hver krog ånder af gamle minder. I Kroens park ligger Dragonernes Mindepark til minde om kampen ved kroen den 4. juli 1849, hvor brave dragoner afværgede et preussisk angreb på Viborg.

 

Mindestenen flankeres af 3 amerikanske kampvogne fra anden verdenskrig Kampvognene blev senere anvendt ved Jyske Dragonregiment.

 

Efter en tur i parken og mindelunden gik turen hjemover; igen ad skønne veje med alle forårets farver. Godt hjemme kan vi kun være tilfredse med denne dag. Vi var 62 deltagere.

 

referent:

Kirsten Kristiansen